ДЕЙСТВИЕ | АБРАЗИВНОСТ |ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБИТЕ |ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЗИКА | НАЧИН НА УПОТРЕБА | СЪДЪРЖАНИЕ
brush
 • ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ
 • Ай Ем Ди Ти Ес ЕООД
 • УЛ. ХРИСТО БЕЛЧЕВ 24А
 • СОФИЯ 1000
 • ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ:
 • +359 899 881 971
 • ajona@ajona-bg.com
 • Отлично почистване при ниска абразивност

  При наскоро проведени изследвания в университета на гр. Улм Германия,за почистващият ефект на най-разпространените на пазара пасти за зъби, Ajona stomaticum concentrat показа отлични резултати. Известните марки на пазара имат добър почистващ ефект, но и високо RDA (абразивност). Айона, от своя страна, предлага отлични почистващи свойства и едновремено с това и много нежна и щадяща грижа, поради ниската си абразивност (RDA 30).Представените по-долу графики показват връзката между измиващите свойства на най-популярните на пазара пасти за зъби и тяхната абразивност, посочена от поризводителите им.

  Почистващите свойства на най-разпространените на пазара пасти
  cleaning_pic

  Диаграма А:

  Нулевата линия (Вода=0) отбелязва ефекта от почистване само с четка за зъби и вода. Нормално почистващите пасти са около 5 пункта над нулата, а тези с отлични свойства са 10+ над нивото вода-четка за зъби. Тези с нисък почистващ ефект са с отрицателна стойност.

  Абразивността на най-популярните на пазара пасти

  rda_clean

  Диаграма B:

  Абразивността (RDA стойността) на "нормалните" пасти за зъби е около 70. Тази на Айона Стоматикум e 30 - т.е. много ниска.Ако обобщим резултатите от двете диаграми - Айона има идеални почистващи свойства, съчетани с ниска абразивност, което я прави отличен избор за хората с чувствителни и оголени зъбни шийки.

  tab